Tipus de mescles, distincions i canvis

1/ Tipus de mescles:


Heterogènia : no presenta un aspecte uniforme, per la qual cosa se’n poden distingir fàcilment els components.

Mescla heterogènia Components

Fang Arena, aigua...
Llimadura de ferro + arena Llimadura de ferro i arena
Aigua + oli Aigua i oli

Exemple: sorra i serradís es heterogènia


Homogènia
: o dissolució es la que presenta un aspecte uniforme i per tant no en podem distingir fàcilment els components.

Mescla homogènia
Components

Aire Nitrogen, oxigen...
Aigua dolça Aigua i sucres
Cola Aigua, diòxid de carboni, sucre, cafeïna...
Aigua de mar Aigua, sals, oxigen...
Orina Aigua, urea...

Exemple: llet i sucre es homogènia.2/ Distinció :


Element : per exemple : el coure es un element

Compost : la sosa ( hidròxid de sodi ) es un compost

Mescla : l’aire es una mescla


3 / Canvis :


Físics : no canvia la naturalesa de les substàncies Exemple: un glaçó de gel es un canvi físic.

Químics : canvia la naturalesa de les substàncies Exemple: un cigar cremat produeix un canvi químic.

0 comentarios:

Publicar un comentario

" Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. "

Albert Einsten